1650534676402_saunahattu%20saunahattukauppa.fi%20avanto-me.jpg
21.4.2022
Avannossa käynti ilman....
1646742478931_20220304_124036-me.jpg
8.3.2022
Olin yh­tey­des­sä kom­men­tein ja soit­to­pyyn­nöin ko. tahoon. Siellähän a) oltiin mielin kielin sau­na­hat­tu­ja­ni kohtaan ja b) hyökkäys tyyliin ”omistatko patentin” …
1645358343009_20210611_145430-me.jpg
20.2.2022
Sau­na­ha­tut voi jakaa kolmeen ryhmään... - Sauna hats can be divided into three groups....
1644749743774_20210616_110414-me.jpg
13.2.2022
Laske yhteen vihdat 🌿, omi­nai­suuk­sis­ta, jotka löytyvät sau­na­ha­tus­ta­si – lopussa tulokset. Add up the features that can be found in your sauna hat - at the end of the results.
1646399621032_saunahattu%2010%20-%20by%20itu-me.jpg
23.5.2021
Väite: ”Vain lluon­non­vä­ri­sis­tä lam­paan­vil­lois­ta val­mis­te­tut tuotteet ovat lapsille tur­val­li­sia koska eivät sisällä vä­riai­nei­ta”
1621162699326_3.1.%20Kuva%20Tuula%20heino-Kyll%C3%B6nen%20Saunakirjat.jpg-me
16.5.2021
385 sivuinen tuhti ker­ro­nal­li­nen ja ku­val­li­nen kirja
1617972517851_by%20itu%20itu.jpg-me

Saunahattu-Itu

Rakennuskoulutuksen saanut käsin huovutettuja, saunahattuja keväästä 2013 - ajatuksella ja käyttöominaisuudet huomioiden - saunahattu.infon tekijä

Arkisto

Avainsanat

sau­na­hat­tu.info

info @ saunahattu.info


Copyright © saunahattu.info 2022