Ma­te­ri­aa­lit - hyvät & huonot

"Ma­te­ri­aa­lil­la on väliä - se on sau­na­ha­tun tärkein valinta kriteeri."

Lampaan villasta huovutettu, saumaton saunahattu on paras, mutta jos olet villalle allerginen, valitse 100 % pellavasta valmistettu (sauma- tai kaksi) saunahattu, jossa ei ole brodeerauksia tai muoviosia.  


Olet saunahattu ostoksilla, mutta tuotteen materiaalista ei kerrota > jätä ostamatta.  


Kun muistetaan taasen tämä luonnon läheisyys ja saunomisen alkuperäiset syyt niin silloin aidot materiaalit kuten: lampaanvilla, joka ovat luonteeltaan ns. likaahylkiviä eli niillä on ainutlaatuinen antibakteerinen ominaisuus, sitten lämmöneristävyys ja hengittävyys. Kyseisten ominaisuuksien saunahatuilla saat parhaan hyödyn saunahatustasi. Lampaan villa on myös kosteutta, hajua ja likaa hylkivää tiettyyn pisteeseen asti.

Lisäksi luonnon omat värit ovat varmin valinta, jos epäilee että värjätyt voisi aiheuttaa käytössä haittaa. Pirtin Kehräämön villat värjää Lappajärven värjäämö ja heillä värjätyt villat ovat Ökö-Tex -standardin mukaisilla aineilla värjätty. Tämä tarkoittaa sitä, että värit eivät ole haitaksi luonnolle. Plus lisä taasen sitä, että väriaineet ei ole haitaksi myöskään ihmiselle. Värjätyt villat eivät täytä REACH-asetuksia. Kehräämö Mustalampaan väreien kohdalla selvittely on vielä kesken.


Lue väreistä tarkemmin  värjäämättömän ja värjätyn lampaanvillasta.


Huomioithan, että värjätyllä villalla jälkikäteen neulahuovuttamalla nimikoidun/kuvioidun saunahatun sisäpuolelle tulee osa värjätystä villasta, jolloin sisäpinta ei enää ole ns. luonnonomaa väriä.


Vaikka puuvilla onkin luonnonmateriaali, niin sillä ei ole näitä kahta ensimmäistä ominaisuutta. Sen takia en kutsuisi saunahatuiksi puuvillaa, puuvilla sekoitteisia tai muita materiaaleja, joilla ei ole edellä mainittuja ominaisuuksia, jotka edellä mainitsin saunahatuiksi. Lisäksi samaista saunahattu voit käyttää sellaisenaan niin saunassa, paljussa kuin avannossakin. Niitä ei tule kastella.

Videolla pellavan ja puuvillan epävirallinen likaisuustesti loppukesästä 2020.

Hyvän sau­na­ha­tun omi­nai­suu­det ovat siis mm.:

- hen­git­tä­vä
- läm­pö­eris­tä­vä *)
- likaa, kosteutta ja hajua hylkivä (tiettyyn pis­tee­seen asti)
- an­ti­bak­tee­ri­sen omi­nai­suu­den omaava
- saumaton
- käsin huo­vu­tet­tu 100 % lampaan – reuna muotoilu mah­dol­li­suus käyttäjän miel­ty­myk­seen
- käsin neulottu 100 % lampaan
- eko­lo­gi­nen -  villa syntyy eläimen hoidon si­vu­tuot­tee­na (tavallaan kier­rä­tys­tä) ja se että tuuletus riittää puh­taa­na­pi­toon.
- ko­ti­mai­nen raaka-aine


*) läm­pö­eris­tä­vä ma­te­ri­aa­li – sama ajatus kuin ra­ken­ta­mi­ses­sa, eli "miten kyseinen ma­te­ri­aa­li toimisi ra­ken­nuk­sen läm­pö­eris­tee­nä?" Eli käyt­täi­sit­kö esim. aitoa nahkaa tai bambua eristeenä vai va­lai­sisit­ko jonkun paremman läm­pö­ar­von omaavan ma­te­ri­aa­lin?


Ei toi­vot­ta­vat ma­te­ri­aa­lit ja omi­nai­suu­det sau­na­ha­tuis­sa ovat mm.:

- bambu
- puuvilla
- puu­vil­lafro­tee
- saumat
- tar­ra­nau­ha
- yli­mää­räi­set reiät
- bro­dee­rauk­set
- ko­neel­li­nen pesu, pe­suai­neis­ta saattaa jäädä jäämiä, jotka hei­ken­tä­vät omi­nai­suuk­sia
- kei­no­ma­te­ri­aa­li


Tähän voisi todeta, että sau­na­hat­tu on niin hyvä kuin sen heikoin (ei toivottu omi­nai­suus) kohta.


Seu­raa­vak­si vähän tarkemmin näitä ma­te­ri­aa­le­ja, ja myös niitä, joita mark­ki­noil­la on ”sau­na­ha­tuis­sa” tarjolla.


Oi­kean­lai­set ko­ti­mai­set sau­na­ha­tut - eli ma­te­ri­aa­li ko­ti­maas­ta


Lam­paan­vil­la – käsin huo­vu­tet­tu­na (tai neu­lot­tu­na ja huo­vu­tet­tu­na) sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä, läm­pö­eris­tä­vä, likaa hylkivä, hajua hylkivä, saumaton ja ko­ti­mai­nen raaka-aine. Koska saunahan on puhtauden tyyssija niin eikös silloin myös sau­na­ha­tun pitäisi olla mah­dol­li­sim­man kun­nioi­tet­ta­via tätä seikkaa, ja sellaisia ovat käsin huo­vu­te­tut sau­na­ha­tut. Niissä ei ole saumoja joihin lika voisi kertyä – toki ma­te­ri­aa­li­han on likaa hylkivä, mutta ei kui­ten­kaan teflon. Siis ko­ti­maas­sa tuotettua ma­te­ri­aa­lia. Villa saattaa joillekin aiheuttaa allergiaa.


Lampaan villan ome­nai­suu­det sopivat hyvin sau­na­ha­tuk­si sillä

1) Ei tarvitse pestä, sillä se on: an­ti­bak­tee­ri­nen, likaa ja kosteutta hylkivä ja hajua kestäviä. An­ti­bak­tee­ri­set omi­nai­suu­det vä­hen­tä­vät vaat­tei­den hajua ja vaativat vähemmän pesua. Lampaan villan lanoliini tekee ma­te­ri­aa­lis­ta kosteutta hylkivän.
2) Lämpöä eristävä luon­non­ma­te­ri­aa­li,
3) Hen­git­tä­vä.
4) 100 % uusiutuva luon­non­va­ra, joka maatuu luon­nol­li­ses­ti.
5) Ei helposti syttyvä - ns. pa­lo­tur­val­li­nen, villan syt­ty­mis­pis­te on n. kaksi kertaa korkeampi kuin puulla (puun sy­tyis­pis­te n. 250 – 300 °C:ssa)

6) Märkä huo­vu­tet­tu­jen, joissa ei saumoja (sau­na­hat­tu­jen reunoja voit myös itse muotoilla saksilla.  Käsin huo­vu­te­tut ovat myös keveitä.


Al­pa­kan­vil­la - käsin huo­vu­tet­tu­na (tai neu­lot­tu­na ja huo­vu­tet­tu­na) sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä, läm­pö­eris­tä­vä, li­kaa­hyl­ki­vä, hajua hylkivä, saumaton ja ko­ti­mai­nen raaka-aine. Al­pa­kan­vil­la eristää noin seitsemän kertaa lam­paan­vil­laa paremmin. Jos sau­no­jal­la on taipumus al­ler­gi­aan kannattaa silti tarkistaa, sopiiko alpakka. Monesti näkee al­pa­kan­vil­lan kohdalla että "sopii villa-al­ler­gi­kol­le". Se "saattaa sopia". Al­pa­kan­vil­lai­nen tuote saattaa to­dis­tet­ta­vas­ti aiheuttaa al­ler­gi­sen reaktion. Kyse on siitä, että al­pa­kan­vil­la on tuotettu esi­mer­kik­si samoilla lait­teil­la kuin lam­paan­vil­la, joista sitten jäänyt jäämiä al­pa­kan­vil­laan ja näin aiheuttaa al­ler­gi­sen­reak­tion. Siis ko­ti­maas­sa tuotettua ma­te­ri­aa­lia.


Alpakan villan ome­nai­suu­det sopivat hyvin sau­na­ha­tuk­si sillä

1) Ei tarvitse pestä, sillä se on: an­ti­bak­tee­ri­nen, likaa hylkivä ja hajua kestäviä. Al­pa­kan­vil­la on an­ti­bak­tee­ris­ta: kuitu voi tappaa bak­tee­re­ja tai hidastaa niiden kasvua. Alpakka-kuitu on tek­ni­ses­ti hiuksia (ei villaa), ja siksi siinä on ke­ra­tii­nia. Ke­ra­tii­nil­la on sie­ni­lääk­kei­tä tai an­ti­mik­ro­bi­sia omi­nai­suuk­sia. An­ti­bak­tee­ri­set omi­nai­suu­det vä­hen­tä­vät vaat­tei­den hajua ja vaativat vähemmän pesua.
2) lämpöä eristävä luon­non­ma­te­ri­aa­li, lämmön eris­tä­vyy­den kerrotaan olevan noin seitsemän (7) kertaa parempi kuin lam­paan­vil­lal­la.
3) Hen­git­tä­vä
4) 100 % uusiutuva luon­non­va­ra, joka maatuu luon­nol­li­ses­ti.
5) Ei helposti syttyvä - ns. pa­lo­tur­val­li­nen

6) Märkä huo­vu­tet­tu­jen, joissa ei saumoja (sau­na­hat­tu­jen reunoja voit myös itse muotoilla saksilla.  Käsin huo­vu­te­tut ovat myös keveitä.


Oi­kean­lai­set sau­na­ha­tut


Pellava – käsin neulottu sau­na­hat­tun?

Hen­git­tä­vä, läm­pö­eris­tä­vä, li­kaa­hyl­ki­vä, saumaton. Ko­ti­mai­sen pellavan kas­va­tuk­sen oi­keas­taan tappoi te­ko­kui­tu­jen saa­pu­mi­nen mark­ki­noil­le, tämä on harmi.


Pellava – raa­ka­pel­la­vas­ta tehdyt sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä, läm­pö­eris­tä­vä, li­kaa­hyl­ki­vä, saumaton. Mitä näitä kuvissa nähnyt niin osassa on sauma. Pellava ei sinänsä pehmyt ma­te­ri­aa­li, joten käyt­tö­mu­ka­vuus sitten näissä.


Pellava – ommeltu sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä, läm­pö­eris­tä­vä, li­kaa­hyl­ki­vä. Jokainen sauma on aina yksi ”heikko kohta” lisää sau­na­ha­tus­sa.


100 % Pel­la­vafro­tee – ommeltu sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä, läm­pö­eris­tä­vä, li­kaa­hyl­ki­vä. Jokainen sauma on aina yksi ”heikko kohta” lisää sau­na­ha­tus­sa.

Pellavan ome­nai­suu­det sopivat hyvin sau­na­ha­tuk­si heille, joille villaiset eivät sovi

1) Ei tarvitse pestä, sillä se on: an­ti­bak­tee­ri­nen, likaa ja hajua kestäviä. An­ti­bak­tee­ri­set omi­nai­suu­det vä­hen­tä­vät vaat­tei­den hajua ja vaativat vähemmän pesua.
2) lämpöä eristävä luon­non­ma­te­ri­aa­li. Kuumalla viilentää ja kylmällä lämmittää.
3) Hen­git­tä­vä.
4) Luon­non­tuo­te - tosin kankaaksi ja langaksi val­mis­ta­mien kuluttaa luon­non­va­ro­ja.
5) Kestävä ma­te­ri­aa­li.


Tosin kuin lampaan- ja al­pa­kan­vil­la pellava ei ole pa­lo­tur­val­li­nen, se syttyy nopeasti. Pellavan, puuvillan ja puun syt­ty­mis­pis­te on suun­nil­leen samaa luokkaa.

1617965789457_3.2.%20Kuva%20Tuula%20heino-Kyll%C3%B6nen%202014-12-09-me.jpg

”Sau­na­hat­tu” – hy­giee­ni­syys tavoite ei täyty


100 % villa – ommellut - villa ko­neel­li­ses­ti tuotettu sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä, läm­pö­eris­tä­vä, li­kaa­hyl­ki­vä. Om­pe­lu­lan­ka to­den­nä­köi­ses­ti po­lyes­te­ri (muovi), ja jokainen sauma heikentää parasta mah­dol­lis­ta omi­nai­suut­ta. Lisäksi jos reunaan on ommeltu jokin nauha. Saattavat olla myös raskaan oloisia toisin kuin käsin huo­vu­te­tut. Saumojen ym. li­suk­kei­den takia puhtaus vaatii pesua.


100 % villa – ommellut - bro­dee­rauk­sil­la ei yli­mää­räi­siä reikiä sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä, läm­pö­eris­tä­vä, li­kaa­hyl­ki­vä. Tosin bro­dee­rauk­sen om­pe­lu­lan­ka to­den­nä­köi­ses­ti po­lyes­te­ri (muovi), ja isoina kuvioina hei­ken­tä­vät vil­la­no­mi­nai­suut­ta. Saumojen ym. li­suk­kei­den takia puhtaus vaatii pesua.


Näitä pak­suh­ko­ja karkeita 100 % villan paloista yhteen ommeltuja, kun on käsin ja silmin ha­vain­to­ja tehnyt, niin olettamus että ko­neel­li­ses­ti neu­la­huo­vu­tet­tu. Karkeus voi johtua siitä, että ma­te­ri­aa­lis­sa on ns. 2-luokan villaa, jota tulee esim. jaloista. Al­pa­koi­den kohdalla nämä 2-luokan lanka hyö­dyn­ne­tään ns. mat­to­lan­koi­hin, kun eivät ole "pumpulin pehmeitä".


Sau­na­hat­tu, jonka sau­na­hat­tu osuus on vain nimessä 


Lam­paan­vil­la – käsin huo­vu­tet­tu­na (tai neu­lot­tu­na) jossa yli­mää­räi­siä reikiä sau­na­hat­tu­na?

Reiät – ne yli­mää­räi­set eivät to­del­la­kaan kuulu sau­na­hat­tui­hin.


100 % villa – ommellut – joissa päälaella yli­mää­räi­siä reikiä sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä, läm­pö­eris­tä­vä? Tosin bro­dee­rauk­sen om­pe­lu­lan­ka to­den­nä­köi­ses­ti po­lyes­te­ri (muovi), ja isoina kuvioina hei­ken­tä­vät vil­la­no­mi­nai­suut­ta. Lisäksi hatussa olevat yli­mää­räi­set reiät. Saumojen ym. li­suk­kei­den takia puhtaus vaatii pesua.


Pel­la­vafro­tee versiot, joissa puuvillaa sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä. Pel­la­vafro­tees­ta löytyy kirjava määrä myyn­ti­ni­mik­keis­sä, mutta tarkemmin kun katsoo niin ”Pel­la­vafro­tee se tai tämä”, siellä voikin olla 70/30 ja tämä 30 usein miten puuvillaa. On myös tarjolla jopa 50/50 sanalla ”Pel­la­vafro­tee”. Sitten siten että fro­tee­sil­mu­kat ovat 100 % pellavaa, mutta päätä kos­ket­ta­va osuus 100 % puuvillaa.


Pel­la­vai­nen – ommeltu sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä. Usein näissä, joissa lukee ma­te­ri­aa­li­na ”Pel­la­vai­nen” ma­te­ri­aa­lit ovat 60/40 tai 70/30, eli ensin pellava ja sitten puuvillan osuus. Puuvilla kuten alussa mai­nii­tiin, on luonnon ma­te­ri­aa­li ja se on hen­git­tä­vä, mutta muut omi­nai­suu­det siltä sitten puut­tuu­kin. Usein näissä on myös tar­ra­nau­ha – muovi ei oikein kuulosta hyvälle saunan yh­tey­des­sä. Lisäksi ne saattavat tuntua epä­miel­lyt­tä­vil­tä. Saumojen ym. li­suk­kei­den takia puhtaus vaatii pesua.


Puuvilla sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä. Mutta muita omi­nai­suuk­sia sillä ei ole, enkä pidä puuvillaa ns. sau­na­hat­tu-ma­te­ri­aa­li­na. Puu­vil­las­ta ma­te­ri­aa­lik­si val­mis­tus­pro­ses­si ei ole kovinkaan eko­lo­ki­nen, vaikka usein puuvilla tuotteita tai luo­mu­puu­vil­la tuotteita täten mai­nos­te­taan­kin. Saumojen ym. li­suk­kei­den takia puhtaus vaatii pesua.


Puuvilla Frotee sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä. Mutta muita omi­nai­suuk­sia sillä ei ole, puuvillaa ei ole sau­na­hat­tu-ma­te­ri­aa­li. Lisäksi froteen lenkit ovat hyviä pöpö­pii­lo­ja. Paksut froteiset tuovat myös lisää painoa, joka ei vält­tä­mät­tä hyvä.

Alla video keväältä 2020 – nykyisin saunatyynyissä suunta 100 % kotimaisesta lampaan villasta käsin huovutetut ja täytteiset saunatyynyt.

Aito nahka sau­na­hat­tu­na?

Nahka hengittää, eikä itse nahkaan yleensä tartu epä­miel­lyt­tä­viä hajuja, mutta saumat ovat ne heik­ko­lenk­ki. Kun hoidoksi käytön jälkeen huuhtelu ja tuuletus, jää saumat "muhimaan". Lisäksi nahka vaatii hoitoa py­syäk­seen hyvänä, vaikka muutoin kestävä ma­te­ri­aa­li onkin. Sitten se läm­mö­ne­ris­tä­vyys? Ei sau­na­hat­tu-ma­te­ri­aa­li Niu­ku­nau­ku omi­nai­suuk­sia, mutta ei riittävät.


Bambu sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä ehkä? Eikä niinkään luon­non­ma­te­ri­aa­li­nen kuin luullaan, vis­koo­si­kui­tu on osuvampi nimitys. Myös an­ti­bak­tee­ri­suus on enempi mark­ki­na­pu­het­ta kuin todeksi näytettyä. Toki mu­kau­tu­vuus kylmään ja lämpimään, mutta siihen en löytänyt varmuutta kui­ten­kaan kyseessä on ”lämpöä eristävä” ma­te­ri­aa­li. Bambun kasvatus sinänsä eko­lo­gi­sem­paa kuin esim. puuvillan, mutta kovasta ma­te­ri­aa­lis­ta ne työ­vai­heet eivät eko­loo­gi­suut­ta kumarra, myr­kyl­li­set ke­mi­kaa­lit juhlivat val­mis­tus­pro­ses­sis­sa.


Bam­bufro­tee sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä. kuten yllä, mutta Bam­bufro­tee saattaa olla esim. 60 % puuvillaa ja 40 % bambua. Lisäksi pinta ky­sei­ses­sä tuot­tees­sa näyttää sel­lai­sel­ta, joihin pöpöjen on kiva piiloutua.


Paperi sau­na­hat­tu­na?

Hen­git­tä­vä ja ra­ken­ta­mi­ses­sa "tuu­len­suo­ja­pa­pe­ri­na" tuttu, mutta muutoin omi­nai­suu­det sitten on ns. paperia. Ei kauhean kestävä ajatus toki voi hävittää polt­ta­mal­la. Läm­mö­ne­ris­tä­vyys sitten, jos kaukaa haetaan niin, jos puu­mas­sas­ta tehty niin aikoinaan toki sa­han­pu­rua käytetiin eristeenä, ennen kuin parempia vaih­toeh­to­ja tuli. Ja niin on paperista val­mis­te­tul­le­kin sau­na­ha­tul­le niitä parempia vaih­toeh­to­ja.Näistä ma­te­ri­aa­leis­ta val­mis­tet­tu­ja ei saisi kutsua sauna-, palju-, kyl­py­ha­tuik­si, myssyiksi tai muuk­si­kaan, joka rin­nas­te­taan sau­na­hat­tuun.


Huopa – Huo­pa­kan­gas – As­kar­te­lu­huo­pa sau­na­hat­tu­na?

Tämä onkin sitten vähän niin kuin ansa. Huopa miel­le­tään huovutus > huopa, eli luon­non­ma­te­ri­aa­li. Näin se pe­ri­aat­tees­sa onkin mutta, jos sinulla on as­kar­te­lu­huo­paa tai huo­pa­kan­gas­ta, voi sinulle tulla mieleen, että ompelenpa sau­na­ha­tun huovasta. Stop. Huopa sanalla tar­koi­te­taan myös monesti as­kar­te­lu­huo­paa ja huo­pa­kan­gas­ta on 100 % po­lyes­te­riä eli kan­san­kie­les­sä muovia, ja muovihan ei hengitä. Ja kun sau­na­ha­tun tärkein omi­nai­suus on kuitenkin se hen­git­tä­vyys, niin voi tulla ikäviä yl­lä­tyk­siä tämän ma­te­ri­aa­lin kanssa. Jos tuo­te­ma­te­ri­aa­li­na lukee pel­käs­tään ”Huopa”, niin jätä ostamatta/käyt­tä­mät­tä.


Kier­rä­tys­huo­pa sau­na­hat­tu­na?

Kier­rä­tyk­sen aikakausi on myös tuonut tul­les­saan syn­teet­ti­siä tuotteita, joiden kerrotaan hen­git­tä­vän. Ma­te­ri­aa­li­na nämä eivät ole 100 % villaa, vaan voivat sisältää esim. puuvillaa, po­lyes­te­ri eri­lai­sis­sa suhteissa. Lisäksi tuote on le­vy­mäi­nen, jonka muotoilu ”sau­na­ha­tuk­si” vaatii ompelun eli saumat. Näiden läm­mö­ne­ris­tä­vyy­des­tä tai li­kaa­hyl­ki­vis­tä omi­nai­suuk­sis­ta ei ole tietoa, pelkkä hen­git­tä­vyys ei vielä riitä. Tosin miksi valita ma­te­ri­aa­li, kun pienellä ener­gial­la uusiu­tu­vaa lampaan- ja al­pa­kan­vil­laa saa.


Fleece sau­na­hat­tu­na?

Ei hengitä. Ma­te­ri­aa­li 100 % po­lyes­te­ria eli muovia. Nukkainen ei ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­nen.


Kei­no­huo­pa sau­na­hat­tu­na?

Ei hengitä? Tälle nimelle ei löydy ma­te­ri­aa­li koostetta. Mutta sana ”keino” kertoo jo paljon keino ei ole aito ja usein keino on muovia, eli vas­taa­van­lai­ses­ti kuin huo­pa­kan­gas.

Alla kuva 100 % polyesteri askarteluhuovasta - tästä materiaalista ei tulisi valmistaa yhtäkään saunahattua.

1617965789443_3.2.%20saunahattu%20ei%20sopiva%20materiaali%20tumma%20ke-me.jpg

sau­na­hat­tu.info

info@saunahattu.info


Copyright © saunahattu.info 2021